La mobilitat sostenible a Barcelona segons Hereu i Gomà

Les eleccions municipals ja són a tocar i un dels temes importans durant la campanya ha estat la mobilitat urbana. Aquesta és una qüestió important, ja que toca de prop a molts sectors rellevants d’una ciutat: transports públics i privats, infraestrctures, energies, etc… Barcelona vol ser una ciutat referent en mobilitat sostenible i transport ecològic, és per això que MotosElectricas.net ha plantejat diferents qüestions sobre mobilitat als candidats per Barcelona. Volem deixar clar que vam fer la proposta a tots els candidats alhora, però només hem tingut resposta de Jordi Hereu (PSC) i de Ricard Gomà (ICV). Som partidaris de la pluralitat i multiplicitat de punts de vista, però si tenim una informació creiem que l’hem de compartir amb els usuaris. Tot i així, tan bon punt rebem les declaracions de Xavier Trias (CIU), Jordi Portabella (UPB) i/o Alberto Fernández Díaz (PP), sempre que sigui abans de la cita electoral, les publicarem igualment.

Aposta per la mobilitat sostenible
L’actual alcalde socialista, Jordi Hereu, proposa un model de mobilitat sostenible “que ens permeti fer una ciutat més saludable, més segura i amb més qualitat de vida per a tothom. Això passa, entre d’altres mesures, per potenciar el transport públic, reduir el trànsit, afavorir models de tranport alternatiu al cotxe, guanyar espais per al vianant, disminuir la contaminació i el soroll i rebaixar els nivells de sinistralitat viària”. Segons Hereu en les anteriors legislatures socialistes ja s’ha aconseguit reduir el trànsit al centre de la ciutat perquè “prop de la meitat dels desplaçaments que es fan dins de la ciutat, es fan a peu o en bicicleta, el 34% es fan en transport públic i el 18% es fan en transport privat”. El que no sabem és si en aquest 18% hi ha inclosos els vehícles que diariament circulen per les rondes, tot i que aquests corresponguin a desplaçaments per entrar i sortir de la ciutat, es fan a dins de la ciutat. Per solucionar això proposa “potenciar el transport públic col·lectiu en detriment del vehicle privat, evitant problemes de congestió i sinistralitat”, un objectiu dificil d’aconseguir si un observa la ronda de dalt en hores punta.

D’altra banda el candidat d’ICV, Ricard Gomà, proposa “una Barcelona humana i habitable amb pocs cotxes i alternatives de mobilitat pública a l’abast de tothom”. Gomà, com Hereu, també creu que el trànsit a l’interior de la ciutat és prou bo perquè “només un 19% dels desplaçaments interns es fan en cotxe o moto”, i creu que a l’interior de la ciutat cal renunciar a noves infraestructures viàries, ja que “l’oferta de carrils per al cotxe crea la demanda del seu ús, i per això cal fugir de l’anacrònic “desarrollisme” viari com a condició necessària per a fer possible el canvi modal”. El seu model de mobilitat va més orientat a “guanyar nous espais per als i les vianants, on els desplaçaments a peu siguin el nucli dels processos d‘intervenció sobre l‘espai urbà, i a consolidar l‘ús de la bicicleta com a forma de moure‘s per Barcelona”. Des de MotosElectricas.net sempre hem recolzat altres formes de mobilitat sostenible, per tant veiem molt factible la convivència entre motos elèctriques i iniciatives com el Bicing.

Les motos elèctriques a Barcelona
Hereu creu que la moto elèctrica “tindrá a Barcelona un protagonisme especial per la històrica importància de les dues rodes a la nostra ciutat, s’utilitza majoritàriament per a desplaçaments urbans, i també per raons econòmiques”. En aquest sentit destaca els projectes duts a terme per l’Ajuntament els darrers anys com la col·laboració amb diferents iniciatives empresarials i la instal·lació de punts de recàrrega exclusius per a motos. En un futur preveu més estacionaments d’aquest tiups en calçada. Amb tot, l’alcalde està convençut que “la moto elèctrica pot ser el primer pas per a la implementació de la mobilitat del futur a Barcelona. Un exemple és que a nivell de flotes privades, la gran majoria dels 200 vehicles elèctrics que circulen per Barcelona són motos”.

Per la seva banda Ricard Gomà creu que “el vehicle elèctric és un bon instrument per millorar l’emissió de contaminants locals a la ciutat, però la congestió de trànsit a la ciutat no s’arregla amb el vehicle elèctric. No hem de supeditar la millora ambiental del trànsit únicament a un canvi de tecnologia”. Dit aixó també afirma que “és interessant fer polítiques que propiciïn la substitució de les motocicletes impulsades per combustibles d’origen fòssil per motos elèctriques”. També proposa seguir augmentant la infraestructura de recàrrega elèctrica a la ciutat, integrant-la en el mobiliari urbà existent per disminuir-ne l’impacte, així com modelitzar els processos de recàrrega per tal que l’impacte sobre la xarxa de distribució en baixa i mitja tensió sigui el menor possible.

Tots dos candidats destaquen la feina feta per la plataforma LIVE (Logística per la Implementació del Vehícle Eléctric) que uneix l’Ajuntament, la Generalitat, el ministeri d’Indústria, i empreses del sector de l’automoció i energètic per treballar plegats en el desenvolupament d’iniciatives i propostes innovadores al voltant del vehicle elèctric. MotosElectricas.net creu que la feina feta per l’equip humà de la plataforma LIVE fins ara ha estat molt acertada. Segons Hereu “estem a l’inici d’un procés que no té marxa enrera, encara que el mercat es trobi en una fase de maduració i recerca”.

Model energètic
Es interessant saber amb quins tipus d’energies pensen dur a terme els seus projectes de mobilitat els diferents candidats. A MotosElectriques.net volem que la introducció del vehícle elèctric vagi en paral·lel a la substitució de tot el parc energètic per energies renovables, en la mesura en què això sigui possible.

L’actual alcalde aposta per “aquelles energies que ens permetin ser més eficients, més competitius, i garantir una ciutat més saludable i de major qualitat de vida per a les generacions futures”. I recorda que “Barcelona ha estat capdavantera en potenciar la utilització d’energies alternatives en el seu parc móbil i en la flota de transport públic, amb autobusos i taxis híbrids i de gas”. A ICV, segons Gomà, aposten per “un model que utilitzi fonts netes, en detriment dels combustibles fòssils que contribueixen al canvi climàtic i originen contaminació atmosférica local”. També fa referència a l’actual us de combustibles poc contaminants per part de l’Ajuntament, on un 39% dels vehicles funcionen amb gas natural, 37% amb biodiésel, 22% són vehicles elèctrics i un 2% híbrids. A MotosElectricas.net esperem que aquests percentatges es donin aviat al parc privat de vehícles, i que augmentin els elèctrics amb emisions 0, però ens falta molt camí i molta feina perquè encara és més fàcil trobar una benzinera que un punt de recàrrega a la nostra ciutat.
Miguel Guilarte